En regnig vecka

En regnig vecka här i Almunge trakten som bjöd på några dagar manuell gallring med fällning, kvistning och aptering av grov gran och lite tall (fortfarande i prislistan), de allra grövsta har jag lämnat kvar till naturvården. Vidare lite fällning mellan hus och bilar mm tillsammans med Arborist John. Blev även lite speciell beskärning, inriktad på att hjälpa ett gammalt träd att stå ett tag till, av en halv död ek eller närmare bestämt en ek som endast har en smal ripa levande callusved på ena sidan som lyckas försörja några få knoppar. Kunden var mån om eken pga ett antal fåglar som huserade i och kring detta träd. För att möta naturen och människans behov av ett träd med låg risk för tillbud fick det bli en sk retrenchment pruning (finns nog inget bra ord på Svenska). Och som framgår av bilden så står nästa generation just bredvid, redo att ta vid efter moderträdet. Den mörk ridån av gran som stod tätt inpå tog vi också bort. För att ge ljus till den nya ekar som är på tillväxt.

Två dagar i kustbandet

En gammal igenväxt tomt under uppröjning, två intensiva dagar med klättring, riggning och knepiga fällningar tillsammans med arborist John Gustafsson. Efter oss kommer Mickesskogsvård för att fälla det sista och för att köra undan stammar och ris.
Hittade panoramafunktionen på min CAT telefon, tack John, för att du visade mig hur! Bilden nedan är tagen i en toppen av en al, ca 20 meters höjd. Al är ett trevligt trädslag, mjukt och fint att såga i, lite som lind.

Panorama2

Döda almar vid Uppsala slott

 

Dagen bjöd på fint väder, nedplockning och fällning av död almar. Som bekant härjar almsjukan på denna planet. Inte mycket att göra, bara hoppas att det ska finnas resistenta kloner där ute någonstans. På uppdrag av Björkens träd och mark blev jag ombedd att toppa ner samt fälla en alm där kranbilen helt enkelt inte nådde. Denna alm var i riktigt dåligt skick. Att klättra döda träd där barken lossar i 1-2 meters remsor sätter kunskaperna om vedanatomi och hållfasthet på prov. Trädet var också invaderad av honungsskivling. Trots dessa förutsättningar är det relativt säkert att klättra, så länge man säkrar in på rätt ställen samt inte utsätter stammen för dynamiska laster. Som vanligt super bra support av Christer och Mattias.

Skonsam gallring

Dagarna två med skonsam gallring i en äldre barr blandskog, som ligger gårdsnära och gränsar mot en nyckelbiotop. Skogen har uppnått slutavverkningsmogen ålder men något hygge är inte aktuellt. Däremot önskas lite mer ljus, en sänkning av andelen gran så att tall bli dominerande är det vägval som gjorts. Granen börjar bli överhållen i detta bestånd men tallen kan stå i många år till.  Mer ljus in i denna avdelning kommer även stimulera den naturliga föryngringen. Här och där genom avdelningen kan skönjas små självföryngrade granar, vilket bådar gott. Fällning med motorsåg och upparbetning med Niab traktor processor.

Sågdag 2

Under denna dag gick vi igenom kvistnings-& kapningsteknik. Nyckeln till bra kvistning är – arbetshöjden! Vidare, fällning av träd med tekniken ”instick från två håll”, bra att kunna om svärdet inte når igenom trädet. Dagen innehöll även en demonstration av hur man tar ner ett fastfällt träd på ett säkert sätt samt hur man lättar ur stark spänning i ex en nedböjd gren, genom sk successiv urskavning på trycksidan. Glada och vetgiriga kursdeltagare är alltid trevligt för oss som instruerar. Elden tändes kl 0830 och brann till 1530, när dagens övningar var slut.

Kustgran model större

Gran (30 m, brösthöjdsdiameter ca 75 cm, 135 år), En regelrätt fällning av trädet var inte möjlig att genomföra pga trädet ramades in av en äldre stenmur, ett hus, andra träd, en syrenhäck, samt ett staket. 3 man plus en Wille (traktor för deltransport av ris och stockar) och en kranbil (borttransport) plockade ner denna best på ca 8 timmar. Ett effektivt och bra samarbete mellan Björkens träd och mark samt Bergströms skog och trädvård.

Nedtagning av död ädelgran

Fullt ös hela dagen med Christer och Mattias. Avslutade dagen med ett intressant objekt. En död ädelgran med trippel topp. Trädet har haft en nedåtgående vitalitet i ett antal år och i samband med detta har det skett ett angrepp av barkborre som givit trädet nådastöten. Barkborreangreppet har sedan givit dukat bord åt de lokala fåglarna. Stammen var tydligt ”upp -pickad”.  Klättring i dessa träd kräver eftertänksamhet då de inre strukturerna bitvis är kompromissade. Med hjälp av markpersonalen lyckades vi reda ut den hopptrocklade trippeltoppen och arbetet med nedmonteringen fortlöpte på ett bra sätt.

Detta bildspel kräver JavaScript.