Döda almar vid Uppsala slott

 

Dagen bjöd på fint väder, nedplockning och fällning av död almar. Som bekant härjar almsjukan på denna planet. Inte mycket att göra, bara hoppas att det ska finnas resistenta kloner där ute någonstans. På uppdrag av Björkens träd och mark blev jag ombedd att toppa ner samt fälla en alm där kranbilen helt enkelt inte nådde. Denna alm var i riktigt dåligt skick. Att klättra döda träd där barken lossar i 1-2 meters remsor sätter kunskaperna om vedanatomi och hållfasthet på prov. Trädet var också invaderad av honungsskivling. Trots dessa förutsättningar är det relativt säkert att klättra, så länge man säkrar in på rätt ställen samt inte utsätter stammen för dynamiska laster. Som vanligt super bra support av Christer och Mattias.

Skonsam gallring

Dagarna två med skonsam gallring i en äldre barr blandskog, som ligger gårdsnära och gränsar mot en nyckelbiotop. Skogen har uppnått slutavverkningsmogen ålder men något hygge är inte aktuellt. Däremot önskas lite mer ljus, en sänkning av andelen gran så att tall bli dominerande är det vägval som gjorts. Granen börjar bli överhållen i detta bestånd men tallen kan stå i många år till.  Mer ljus in i denna avdelning kommer även stimulera den naturliga föryngringen. Här och där genom avdelningen kan skönjas små självföryngrade granar, vilket bådar gott. Fällning med motorsåg och upparbetning med Niab traktor processor.

Sågdag 2

Under denna dag gick vi igenom kvistnings-& kapningsteknik. Nyckeln till bra kvistning är – arbetshöjden! Vidare, fällning av träd med tekniken ”instick från två håll”, bra att kunna om svärdet inte når igenom trädet. Dagen innehöll även en demonstration av hur man tar ner ett fastfällt träd på ett säkert sätt samt hur man lättar ur stark spänning i ex en nedböjd gren, genom sk successiv urskavning på trycksidan. Glada och vetgiriga kursdeltagare är alltid trevligt för oss som instruerar. Elden tändes kl 0830 och brann till 1530, när dagens övningar var slut.

Kustgran model större

Gran (30 m, brösthöjdsdiameter ca 75 cm, 135 år), En regelrätt fällning av trädet var inte möjlig att genomföra pga trädet ramades in av en äldre stenmur, ett hus, andra träd, en syrenhäck, samt ett staket. 3 man plus en Wille (traktor för deltransport av ris och stockar) och en kranbil (borttransport) plockade ner denna best på ca 8 timmar. Ett effektivt och bra samarbete mellan Björkens träd och mark samt Bergströms skog och trädvård.

Nedtagning av död ädelgran

Fullt ös hela dagen med Christer och Mattias. Avslutade dagen med ett intressant objekt. En död ädelgran med trippel topp. Trädet har haft en nedåtgående vitalitet i ett antal år och i samband med detta har det skett ett angrepp av barkborre som givit trädet nådastöten. Barkborreangreppet har sedan givit dukat bord åt de lokala fåglarna. Stammen var tydligt ”upp -pickad”.  Klättring i dessa träd kräver eftertänksamhet då de inre strukturerna bitvis är kompromissade. Med hjälp av markpersonalen lyckades vi reda ut den hopptrocklade trippeltoppen och arbetet med nedmonteringen fortlöpte på ett bra sätt.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Motorsågskurs sågdag 1

Termometern visar -16 C, så dagen började med att förbereda en plats där kursdeltagarna under kursdagen kunde söka värme. Eldstadsprincipen ”Nying” är en välbeprövad metod för att få en brasa att brinna länge. Under kursdagen fick deltagarna bli bekanta med olika sågtekniker ex sk dragande- och skjutande kedja samt instick. Ett förevisningsträd fälldes, under dialog. Efter det så blev det riktskärsövningar på övningsstubbe, där det olika sågteknikerna fick komma till användning. Dagen avslutades med att de flesta fick fälla ett träd – för vissa blev det för första gången. Sedan en kort samling vid den öppna elden för genomgång av dagen samt vad som kommer ske vid nästa träff. Elden var uppskattade och svår att slita sig ifrån. Med en så pass stor grupp är det bra att vara två instruktörer, tack för hjälpen David Unnerstedt.

Skogsarbete

Till denna arbetsplats är det gångavstånd, bara att fylla pulkan hemma och sedan gå tvärs över gatan in i skogen. Bor vägg i vägg med en skogsägare som trivs med, och förstår nyttan av, att sköta om sin skog. Idag gallrade vi längs en åkerkant där skogen har varit på väga att växa ut i åkern. Högtrycket håller i sig och med det minusgraderna, men så länge man jobbar på är det varmt och behagligt. Reflekterade idag till lunch över hur förträffligt bra torr näver är att göra upp eld med, lätt att tända, brinner med hög temperatur och brinner tillräckligt länge för att det ska ta sig.

Odinsborg – Gamla Uppsalakyrka

I dag var det minst sagt blåsigt och bitvis lite småkallt. Vi jobbade, på kommunens mark, med att plockade bort grenarna på en större lärk,  för att säkert kunna fälla den från marken. Majoriteten av grenverket sträckte sig mot Odinsborg till lika trädets tyngdpunkt och lutning. Fälla träd med sidlut är bland det mer nyckfulla man kan ge sig på,  går bra i 9 fall av 10, ok i skogen men inte med ett hus vid sidan av. Alltså inte läge att chansa! I stället blev det en riggningspunkt i toppen av trädet en sk ”linbana” där m.h.a. slingor kan fäst upp grenar för att sedan såga av dem och se dem åka ner till en säker plats på marken. Vi har alltså justerat tyngdpunkten på trädet så passa att det nu bedöms gå att fälla från marken.

Blött

Föredrar -10C framför blidväder med duggregn, men med bra kläder och ett underställ av ull går det bra. Fick idag bra nytta av belysningen på Vimeken, dagarna är ju fortfarande korta och när det börjar skymma är det trevligt med arbetsljus. Vimek by night