Företaget

Planläggning 2

Bergströms skog och trädvård AB grundades 2006 och utför idag:

  • skogsskötsel
  • trädvård (beskärning)
  • avancerad trädfällning /sektionsfällning
  • skogsbruksplanläggning (pcSKOG)
  • motorsågsutbildning
  • drönar inventering

Företaget, jobbar främst inom Uppsala län, är certifierat enligt PEFC och ombildades 2013 till ett aktiebolag.

Ägaren innehar en kandidatexamen (B.Sc) i skog och träteknik från Linnéuniversitetet och är ISA certifierad Arborist.
Motorsågskörkort nivå ABCD (Avancerad trädfällning) med Instruktörsnivå AB genom Säkerskog.

PEFC
En globalt fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidig erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.
Certifieringen säkerställer att Bergströms skog har rätt kompetens, tar den enligt standarden fastställda natur-& miljöhänsynen samt håller ett högt socialt ansvar i alla personalfrågor (kollektivavtal).

Kunder
Privata skogsägare, Skogssällskapet, Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter och Villaägare, Realgymnasiet, Studieförbundet vuxenskolan, Svenska kyrkan. Linnéuniversitetet, Vattenfall.

cert_arb [Converted]Svenska-TrädföreningenPEFC-PRO-GRGB-ECSKOGs_ker_skog_logga_mindre web