Företaget

Profil vinter

Arbete i Almare Stäkets allé

Bergströms skog och trädvård AB grundades 2006 och utför idag:

  • skogsskötsel
  • trädvård (beskärning)
  • avancerad trädfällning /sektionsfällning
  • skogsbruksplanläggning (pcSKOG)
  • motorsågsutbildning

Företaget, jobbar främst inom Uppsala län, är certifierat enligt PEFC och ombildades 2013 till ett aktiebolag.

Ägaren innehar en kandidatexamen (B.Sc) i skog och träteknik från Linnéuniversitetet (www.lnu.se), auktorisation (CPT, Certified Professional Treeclimber) för trädklättring, beskärning och sektionsfällning  samt PRAT worker (Professional rope access technicians) genom Klatre-Centeret.
Motorsågskörkort nivå ABCD (Avancerad trädfällning) med Instruktörsnivå AB genom skogsstyrelsen (http://www.sakeskog.se/default.asp?pageid=13547). 

PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG

PEFC
En globalt fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidig erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.
Certifieringen säkerställer att Bergströms skog har rätt kompetens, tar den enligt standarden fastställda natur-& miljöhänsynen samt håller ett högt socialt ansvar i alla personalfrågor (kollektivavtal).

Kunder
Privata skogsägare, Holmen skog AB,
Skogssällskapet, Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter och Villaägare, Realgymnasiet, Studieförbundet vuxenskolan.

Företagssamarbeten
Almströms sko
gsentreprenad, KJ Almström, Östansjö beskärning och allservice, Björkens Träd & Mark,  Arborist Joel Bergelin Trädbruket, Upplands träd och markservice, Arborist John Gustafsson Bladbasen, Skogsvård i Roslagen AB. 
s_ker_skog_logga_mindre web

SAF medlem small