Att tvinga träd i en given riktning

En av mina bättre investeringar, min motordrivna vinsch, har avhjälpt många lite mer knepiga trädfällningar. Just i detta fall är det frågan om en rätt stor asp (rötad) som lutar ut mot Mogavägen.  Med fällsax på teleskopstav går det fort att installera en hög dragpunkt, för bästa moment och bra säkerhet samt minimal belastning av brytmånen. Sedan ett brytblock lite snett bort från siktlinjen (fällriktningen) så slipper linan hamna under trädet. Motorvinschen installeras sedan just vid sidan av, för att lätt kunna manövrera den. Sedan är det bara att såga fram sin brytmån och lugnt och städat vinsch över trädet.Advancerad fällning