Beskärning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Behöver ditt träd eller dina träd beskäras?

Vår filosofi är att medla mellan människans och trädets behov. Det finns ett antal vägar att gå för ex öka ljusgenomsläpp, förminska kronan (kronreducering), rensa ur dödved (förhindrar fallande grenar, underhållsbeskärning).

Hör av dig så bokar vi in en gratis besiktning, varje träd är unikt! Nedan följer korta beskrivningar av olika möjligheter.

Underhållsbeskärning
Vid en underhållsbeskärning (kronutrensning) tas grenar bort som är döda, döende, skadade, korsande och felväxande, även ska vattskott avlägsnas till viss del. Denna beskärningsform genomförs främst på medelålders till äldreträd i syfte att minska risker som kan uppstå vid ex fallande grenar. Men också för att förbättra upplevelsen och utseendet på trädet. Beskärningsformen lyfter även trädets hälsostatus och man ger det bra förutsättningar till ett långt liv.

Kronutglesning
Går ut på att tunna ur i grenverkets yttre delar för att få in mer ljus i kronan och ner på marken, skapa en öppnare vy, minska risken för stormskador. Trädets ytter form förblir orörd. Utglesning kan också hjälpa till att minska vikt på grenar som växt sig allt för tunga och riskerar att brytas av om åtgärd inte sätts in i tid. Grenar med en diameter på max 5 cm tas bort.

Kronreducering
Minskar trädets krona och är en åtgärd som kräver återkommande beskärningar för att bibehållas. Träd som som lätt drabbas av röta ex björk bör inte kronreduceras utan i stället utglesas. Skillnaden ligger i var snitten läggs.Den reducerade huvudgrenens kvarvarande gren bör ha en diameter på minimum 1/3, men 1/2 bör eftersträvas, av huvudgrenens diameter.

Kronhöjning eller lyftning
Är en vanlig åtgärd där man vill skapa utrymme under kronan. Åtgärden får i vissa fall utföras med några års mellanrum för att inte stressa trädet för mycket.

Kronstabilisering
Alla träd har inte växt på ett bra sätt. Några exempel kan vara dubbelstammar eller tyngre grenar med inväxande bark vid infästningen mot stammen. Denna företeelse utgör i risker i områden där det rör sig människor. I dag finns skonsamma metoder för att minimera dessa risker. Genom att säkra upp den gren eller stam som hotas att gå av eller knäckas.
Detta görs med väder och UV beständiga förankringsband (ex Cobra).

Utrymmesbeskärning
Detta görs om ett träd håller på att växa upp i ledningar, komma för nära hus eller andra fasta föremål. I detta läge kan valet stå mellan att ta bort trädet eller att ha det kvar men då med ett anpassat utseende.

Toppning av ett friskt träd är något som endast görs av okunskap och är direkt skadligt för trädet. Toppning är något som kan utföras i yttersta nödfall om inga andra alternativ kvarstår ex pga ålder, omfattande röta eller om trädet tidigare toppats.